УЧАСТНИЦИ за 2018 г.

2015 г.     2016 г.     2017 г.
3DEA DESIGN STUDIO
дизайн и иновации
A4E ООД
аналитични услуги и решения
AUTOCOMPLEX RS.COM
автосервиз
CLIENTRIC
clientric horeca е търговска компания, която предлага цялостни маркетинг и sales решения през целия път на клиента – когато търси къде да отседне, когато е на място в обекта и след като си тръгне.
HOMEMADE FOODS
производство и продажба на кулинарни заготовки (онлайн магазин)
MNKNOWLEDGE
mnknowledge е консултантски колектив, специализиран в споделянето на знания и експертиза в сферата на информационните технологии и свързаните с тях области.
OXYMORON FACTORY/ОКСИМОРОН ФЕКТЪРИ ЕООД
oxymoron factory е продуцентска компания, създадена за да дава живот на кино, сценични и музикални проекти на европейско ниво, но с тематичен фокус – българия и нейните хора. малката компания дефинира за свой основен приоритет да развива авторски проекти, които зачитат културните традиции.
PARADISE ELECTRIC CONSULT
инженерни услуги по мълниезащита и заземяване
А ПЛЮС ЕООД
доставка на стоки от чужбина/онлайн пазаруване
АВА СКАЙ ЕООД
изпълнение на парашутни скокове, обучение


1     2     3     4     5     6     7     8     9     10     11