УЧАСТНИЦИ за 2015 г.

2015 г.     2016 г.     2017 г. 2018 г. 2019 г. 2020 г.
"ЛАСКА 28" ЕООД
производствона ортопедични седалки 'рай за седящия'
"ЛАУРА КЕТЪРИНГ" ЕООД
организиране на събития
"МАЙ КЕПИТАЛ" ЕООД
финансов анализ и бизнес консултиране
"МВМ ГРУП" ООД
производство и търговия с безалкохолни напитки, търговия и продажба на минерални води
"МЕАЦА" ЕООД
строителство
"НИКАЯ ДИЗАЙН" ЕООД
рекламна дейност
"ОРЕГОНА ИДЪСТРИ" ООД
произвчодство на салфетки кухненско руло
"ПЕНТАХРОН" ЕООД
архитектура, инвестиционно и устройствено проектиране, интериорен дизайн и др.
"ПЕСТИМ ЕНЕРГИЯ" ООД
овк и веи (отопление, вентилация, климатизация и възобновяеми енергийни източници), проект, доставка на материали, монтаж
"ПЕТРОВ И ПАРТНЬОРИ" ООД
авторски обучения, тренинги и семинари


1     2     3     4     5     6     7     8     9     10     11     12     13     14     15     16     17