Център за творческо обучение

Това е неправителствена организация, която успява да свърже всичките 1 милион български преподаватели, ученици и студенти с най-добрите технологии и решения на компаниите Google, Intel, LEGO Education, Space Camp Turkey и др. По този начин екипът на Центъра помага за модернизацията на българското образование и го доближава до най-добрите образователни модели в света. По време на кризата с COVID-19 екипът помага на над 200 000 ученици и учители да се справят по-добре с ученето чрез безплатните образователни услуги на Google. Центърът е предоставил безплатно на Министерството на образованието и науката 1 200 000 електронни Google профила. Обучили са над 4000 учители в България на дигитални умения и създаване на образователни проекти. Допринесли са за дигиталната трансформация на над 500 училища и 200 детски градини.


Организатор