Аутоматикс ЕООД

Това е инженерингова фирма от София, която предлага роботизирани и автоматизирани решения за индустриални производства. Смятат, че бизнесът им е голям, защото са иновативни и работят в сфера, която има голям потенциал за растеж. Нуждите от автоматизация нарастват все повече, а техните решения помагат на други бизнеси да намаляват грешките и повишават производителността.


Организатор