ДМТех ЕООД

Това е плевенска фирма, която произвежда системи за пожарна безопасност. Фирмата започва дейност в началото на 2013 г. с 4 души персонал - инженери в областта на електрониката и софтуера. Първите плахи продажби стартират през 2015-2016 г. След 7 години неуморна работа в най-изостаналия регион - Северозападния, фирмата вече има собствена високотехнологична фабрика, а годишният им оборот надхвърля 4 милиона лева. Сега във фирмата работят 45 квалифицирани специалисти, а портфолиото им включва над 50 иновативни изделия, които се продават в над 42 държави по целия свят.


Организатор