Алгая ООД

Фирмата прави проучвания и разработва продукти на основата на микроводорасли. Водораслите са устойчив, неизчерпаем и възобновим ресурс. С помощта на водорасли могат да се произвеждат биоразградими опаковки, пигменти, хранителни добавки, строителни материали и дори биодизел. Екипът на Алгая е разработил първия си биологичен пречиствател на въздух в България, използвайки специфичен щам водорасли, комбинирани с нано филтърна мрежа за по-добро качество на въздуха в затворени помещения. Продуктът е подходящ за пространства до 30 кв. м. и абсорбира вредни вещества като въглероден диоксид, серен диоксид, азотен окис, ултрафини прахови частици, полен и алергени.


Организатор