ЗП ЦВЕТОМИР ХРИСТОВ

Той е млад и образован. Има бакалавърска степен по туризъм, учи за магистърска по зооинженерство. Занимава се с животновъдство. Започва през 2007-а – с 87 овце – местната западно-старопланинска порода. Стадото му достига близо 500 животни, но „синият език“ погубва над 100 от тях. Той обаче не се отказва. Днес стадото на Цветомир наброява близо 1000 овце и над 600 говеда. Младият мъж обработва около 2000 дка земя – основно мери и пасища.


Организатор