АМЕТ ООД

Произвежда медицински уреди

«Амет» ООД е компания, която се занимава с производство и дистрибуция на медицински електронни изделия и модули, механични детайли и възли за вграждане. Фирмата снабдява различни сектори с продукти за електрохирургия, биорезонансна терапия, с медицински инструменти, устройства за сауна кабини, управление за басейни.

Фирмата има четири отдела. В "Разработки" са основателите и генераторите на идеи, които се стремят да създават изделия, способни да спечелят лидерски пазарни позциции. Предложенията преминават в отдел "Електроника", в който разработките се превръщат в готов продукт. Там се създават детайли и възли, готови за вграждане в съвременна медицинска техника, което е отговорност на отдел "Механика". За да бъде оценен всеки продукт, той трябва да стигне точно до тези, за които е предназначен, а за това се грижи маркетинг екипът.

През март 2010 г. «Амет» е сертифицирана по ISO 13485 за производство на медицински изделия от базираната в Щутгарт MDC (Мedical device certification). Линията АMETOM е първата в България в съответствие с изискванията за производство на медицински апарати със знак CE от сертифициращия орган.

Компанията от четири години е насочила усилия към увеличаване на дела си на европейския пазар за управление на сауни.

БИЗНЕСЪТ НИ Е ГОЛЯМ, ЗАЩОТО...

От «Амет» казват, че бизнесът им е голям, защото с апаратите HFiTT за унищожаване на тумори в меки тъкани, с биорезонансния апарат BERT A1 за унищожаване на патогени в човешкото тяло допринасят за здравето на пациентите.

"И в България нашите решения стават все по-популярни и търсени. Големият бизнес е и грижа за служителите. Технологичното обновяване постоянно повишава нивото на нашите служители. Възможностите сега на всеки един от тях са много по-големи от времето, когато са постъпили във фирмата", казва управителят на «Амет» Жанет Попова. По този начин фирмата стига до производството на по-сложни механични детайли с модерен дизайн, до операционни лампи и стативи за операционни зали в Германия.

Удоволствието от работата идва, когато човек види, че продуктите на неговия труд се използват и могат да помогнат в различни сфери. Служителите на компанията изптват радост, когато отидат в хотел и открият своето оборудване в СПА центъра, казва Жанет Попова.
Според нея големият успех на фирмата се дължи на иновативността, сигурността, устойчивостта и растежа.

От компанията твърдят, че почти навсякъде може да се открие електронна платка с надпис АМЕТ или механични детайли, произведени от фирмата. "Бизнесът ни е голям, защото за 20 години нашите продукти работят на всички континенти", гордее се Попова. Иновативните решения и бързината за тяхната реализация правят «Амет» желан партньор сред утвърдени компании на пазара на медицинска техника в Европейския съюз.

Последната получена сертификация е за апаратите за електрохирургия и е от Бразилия. От осем години компанията си сътрудничи с австралийски клиент, за когото разработва и доставя СПУ-управления за операционни маси. За този период са реализирани две поколения. "Чудесно е да си представиш, че операционни маси в Австралия, в Малайзия разчитат на електрониката, разработена и произведена в малка българска фирма", казва Жанет Попова.

През февруари фирмата сключи договор за безвъзмездно финансиране по оперативна програма "Иновации и конкурентоспособност". По този начин «Амет» ще разнообрази асортимента от продукти и услуги. Проектът предвижда внедряване на нови технологии за подобряване на ефективността на производствения процес. Целта е да се намали бракът, разходите за суровини, потреблението на вода.

СЛЕД 5 ГОДИНИ

В следващите пет години от «Амет» предвиждат да увеличат екипа. Новите служители ще са млади и амбициозни. Те ще се обучават от сегашните специалисти, с което ще се гарантира приемственост. Новият състав се помогне за още разширяване на пазарните позиции.
Виждаме се като утвърдени производители на апарати за електрохирургия и за управление на сауни, казва Жанет Попова.


Организатор