БИО УЕЙ ООД

Това е интересен и много нишов производител от Карлово - отглежда био гъби Шийтаке по оригинална японска технология върху дъбови трупи. Фирмата съществува едва от 2014 г. За краткото време на своето съществуване е успяла да изгради биоферма, в която гъбите Шийтаке се отглеждат целогодишно. Това е дало възможност да продължат по пътя си и да реализират втората си цел - изграждането на множество семейни биоферми за отглеждане на гъби Шийтаке, на територията на цялата страна. Така, на базата на успешното и практически проверено ноу-хау, което е създала, са поставили началото на техен собствен бизнес модел. Създали са франчайз-системата Ферми „БИО УЕЙ”. По този начин инвестират не само в здравето, но и в развитие на българското село, предоставяйки достойни доходи за все повече млади семейства на територията на цялата страна.


Организатор