Фондация Оренда

Хората от фондацията създават образователни игри и помагала за деца, включително и такива за деца със специални образователни потребности. Това са различни видове обучителни пъзели, карти, игри и материали, подходящи за употреба, както от специалисти, така и от родители. Наричат ги “неща с душа”. Затова са кръстили и сайта си по този начин - neshtasdusha.com. Каузата на фондацията личи не само от вида на произвежданите продукти, но и от избора на персонал. В предприятието работят предимно хора с увреждания и хора в неравностойно положение на пазара на труда. Така социалната полза от дейността й е двойна - както за клиентите, така и за работещите в нея.


Организатор