Волонтайм ООД

Волонтайм е социалната мрежа за добри дела. Това е онлайн платформа, където всички заинтересовани (Граждани, фирми, неправителствени организации) могат да намерят каузи, които да подкрепят. Волонтайм посредничи между нуждаещите се от помощ и желаещите да окажат такава. Тя не се съсредоточава върху малка или специфична група хора или област, а носи ефективност и добавена стойност на всички, тъй като ги свързва като общност за извършване на добри дела по ефективен, лесен, бърз и прозрачен начин.


Организатор