Logiscool България

Logiscool е образователна организация, която учи децата на програмиране. Учениците, преминали през техните учебни програми, не просто натрупват знания, а обикват програмирането. Много от тях просто не искат да си тръгват, когато занятията свършват. Именно този интерес към научаването на нови знания по един забавен и неангажиращ начин, е запазена марка на Logiscool. Така децата стават активни създатели на технологии, а не само техни пасивни потребители.


Организатор