МайндФит България ООД

Те са превърнали психическото здраве на работниците и служителите в своя кауза. Основателката на фирмата Виктория Викторова си дала сметка, че на пазара няма нищо, което да наподобява “Мултиспорт” за психотерапия - абонамент, при който служителите в компаниите да могат да избират терапевта си, да го сменят, ако пожелаят, като разходите за това да се поемат от техните работодатели. Заедно с екип от още няколко души кандидатства и защитава проект по международна предприемаческа програма. По време на пандемията нуждата от грижи за психичното здраве на хората се изостри до критични нива. Това е причината и интересът към услугите на МайндФит да расте. Фирмата има вече 4 корпоративни клиента и 20 терапевти на тяхно разположение.


Организатор