УЧАСТНИЦИ за 2015 г.

2015 г.     2016 г.     2017 г.     2018 г.     2019 г.     2020 г.     2021 г.     2022 г.     2023 г.     2024 г.    
"20-21" ЕООД
производство на прозорци и врати
"АРТ РЕНТАЛ" ЕООД
отдаване на картини под наем
"БВА И СИЕ" ООД
техническо обслужване на пожарогасители. търговия с пожарогасители и всичко за пожарогасене.
"БОБИ ЛУКС" ЕООД
копирни услуги, рекламни услуги
"БАЛДЕРС" ООД
климатична техника
"БРИОВИТА КОМЮНИКЕЙШЪНС" ООД
отдаване на колела под наем
"БЯЛ ЩЪРК БИРЕНА КОМПАНИЯ" АД
производство на пиво и свързаните с това дейности и услуги, след издаване на лиценз/разрешение за това. производство на малцов дестилат, високоалкохолни и безалкохолни напитки, след издаването на лиценз/разрешение за това. търговска дейност в страната и чужбина, както и осъществяване на всяка друга
"ВИТЕЛКОМ" ЕООД
ппроектиране, телекомуникации, строителен надзор
"ВЕЛДИМ-1" ООД
производство на системи за сигурност и сградна автоматизация
"ВИВАНЕТ БГ" ЕООД
търговия и недвижими имоти


1     2     3     4     5     6     7     8     9     10     11     12     13     14     15     16     17